Compravenda

Què necessites?

Redacció de Contractes

En l'operació de compravenda hi ha moltes variables a tenir en compte a l'hora de signar un contracte.

Llegir més

Assessorament

Les operacions relacionades amb actius immobiliaris requereixen d'un assessorament legal especialitzat.

Llegir més

Registre de Propietats

Per a formalitzar la compravenda has de seguir una sèrie de tràmits, que s'inicien en l'escriptura pública.

Llegir més

Aixecament de Càrregues

En la venda d'un immoble és important que el mateix estigui lliure de càrregues o despeses afegides.

Llegir més

Vicis Ocults

Els vicis ocults són defectes importants que no poden detectar-se en el moment de la compravenda.

Llegir més

Plusvàlues

La plusvàlua és un impost que grava els guanys sobre les transmissions patrimonials.

Llegir més

Valor Cadastral

El valor cadastral és la valoració del bé immoble que realitza la Direcció General del Cadastre.

Llegir més

Impostos

Has de conèixer quins impostos ha de pagar el venedor i quin ha de pagar el comprador.

Llegir més

Escriptures

La signatura de l'escriptura és un dels passos finals en la compra d'un habitatge.

Llegir més